با نامه هایت زندگی کردن شبانه با شعرهایم آتش شومینه روشن می خواستی هر روز من تاریک باشد بی رحمی ات از دید هر ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 66 بازدید
تو دقیقاً کجای تاریخی؟ تو دقیقا کجای جغرافی؟ توو چه قرنی کجا هوا سرده؟ که نشستی و شال می بافی   بابت پاسبونی از خاکت ببرها ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 49 بازدید
(1)   یک لحظه مقررات استبدادی یک لحظه شعار زنده باد آزادی پروانه شدم که پرزدن را یک روز در لانه ی عنکبوت یادم دادی   (2)   کاری ... ادامه مطلب
/ 101 نظر / 47 بازدید
بر شیشه عنکبوت درشت شکستگی تاری تنیده بود الماس چشم های تو بر شیشه خط کشید وان شیشه در سکوت درختان شکست و ... ادامه مطلب
/ 198 نظر / 39 بازدید
در من انگار"امرؤالقیس" است که در اطلال غم گرفته ی نجد با خیال "غنیزه"می پوید دکتر محمدفضلی(پیمان)     سلام، مثل همیشه(!) بعد از مدتها به ... ادامه مطلب
/ 159 نظر / 43 بازدید
سلام       (1)  با اینکه مسیر کوچ لک لک  ها بود همواره پر از حس مترسک ها بود از من همه  ی « بزرگی»  ام  را  ... ادامه مطلب
/ 97 نظر / 44 بازدید
سلام با اینکه به فکر قالب آزادم آهنگ غزل نمی رود از یادم تو معتقدی ولی که من خیامم! از بس که پیامک رباعی ... ادامه مطلب
/ 180 نظر / 45 بازدید
مرداد 94
1 پست
اسفند 93
1 پست
بهمن 93
1 پست
تیر 93
1 پست
مهر 92
1 پست
شهریور 90
1 پست
شهریور 89
1 پست
آذر 87
1 پست
آذر 86
1 پست
خرداد 86
1 پست
اسفند 85
1 پست
دی 85
1 پست
آذر 85
1 پست
مهر 85
1 پست
خرداد 85
1 پست